Prostowanie, stabilizacja drzew

25.03.2022

Stabilizacja drzew

Zazwyczaj stabilizujemy drzewa liściaste. Zdarza się jednak potrzeba stabilizacji drzew iglastych. Ma ona za zadanie nie tyle ochronę pnia, co stabilizację bryły korzeniowej w pierwszych latach po posadzeniu.

Najprostszą i najpopularniejszą metodą stabilizacji drzew jest stabilizacja z użyciem konstrukcji palików drewnianych. Stabilizacja metodą odciągów jest metodą znacznie bardziej estetyczna niż paliki, gdyż cienkie odciągi są mało widoczne. Podziemne mocowanie drzew stosujemy wszędzie tam, gdzie z jakichś powodów nie chcemy lub nie możemy zastosować stabilizacji naziemnej. Metoda ta jest stosowana w przypadku większych roślin, wszędzie tam z korzeniem w tzw. balocie.